CG-HDLA 動作確認済み USBハードディスク
カテゴリ メーカ 製品名
ハードディスク Buffalo HD-250U2
HD-160U2
HD-HB250U2
HD-HC300U2
HD-PH80U2/BST
HD-P80U2/UC
HD-P40U2/UC
DUB2-B120G
HD-H320U2
IO DATA HDA-iU120
HDC-U250
HDH-U250S
HDH-U250
HDH-U160S
HDH-U160
HDW-UE320
HDA-iU120
Logitec LHD-PBC40U2
LHD-PBH40U2
LHD-PBE80U2WH ○※1
Lacie LaCie 400GB mini Hard Drive & Hub
※1 ACアダプタを接続しての利用が必要です。
このウィンドウを閉じる